bioplant predajna2 solar3 obr ulica osvetlenie

Elektro Novosti

IMAO electric BH d.o.o., poučen iskustvom i znanjem IMAO group (koja iza sebe ima projekte rekonstrukcije javne rasvjete u vrijednosti preko 1.350.000,00 EUR), u Bosni i Hercegovini promoviše upotrebu LED rasvjete za osvjetljenje ulica, parkova, parkinga, spomenika itd., na način da se opštinama omogući rekonstrukcija javne rasvjete bez dodatnog zaduženja.

Princip, koji je u svijetu poznat pod nazivom „ESCO“ i na kojem je zasnovana ponuda IMAO electric BH d.o.o., između ostalog podrazumijeva i usluge finansiranja nabavke, postavljanja i održavanja LED rasvjete. Svi povezani troškovi, uz minimalno početno učešće opština, se naplaćuju isključivo iz ušteda koje realizacija ovog projekta donese. Jednom, kada je projekat otplaćen, opštine stiču pravo vlasništva nad rasvjetom, a samim tim i na punu vrijednost uštede tokom cijelog vijeka upotrebe. Ovdje treba napomenuti da je, na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva u Bosni i Hercegovini, prosječan period povrata investicije 3-4 godine, dok je vijek trajanja LED rasvjetnih tijela, koja postavljamo, 12 do 15 godina.

Obnovljivi izvori energije, Rasvjeta, Elektroinstalacijski materijal

.

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Hrvatska | IMAO Rumunija | IMAO Serbia | Hibridni bojleri